Skills Support for the Workforce

Fisher Solicitors – Chloe

Chloe worked as a Marketing Officer at Fisher Solicitors and is responsible for all marketing activities. With a previous qualification in Marketing, Chloe’s goal was to grow and become a more rounded employee with an understanding of management and leadership qualities.

How SSW Supported Chloe

To meet her goal, Chloe completed the Team Leading NVQ Level 2 Diploma, which was delivered by Siamo Training, one of the expert training providers chosen to carry out the Skills Support for the Workforce (SSW) programme. As SSW is co-financed by the European Social Fund and the Education and Skills Funding Agency, Chloe was able to access the training at no cost to herself or her employer.

As part of her training, Chloe wanted to understand how to manage herself and staff to ensure higher productivity and develop relationships with other departments to positively affect output. An aim of the course was to increase confidence in the style of managing and awareness in how others work.

Since completing the qualification, Chloe has been promoted to Marketing Manager with the course having directly impacted the achievement. It has also enabled Chloe to think about different aspects of the wider business and gain a greater understanding of different leadership styles to adapt accordingly. Chloe has more confidence as she better understands her role and the business, which provides her with a platform to continue progressing.

Chloe has ambitions to progress and complete further Leadership and Management training. She is currently discussing undertaking Level 5 and Level 7 Senior Management apprenticeships with her employer.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Darlunydd o Gwmbrân yn awr yn gweithio tuag at ei gyrfa ddelfrydol o fod yn Artist Tatŵio gyda chymorth ei Hanogwr Gwaith Cynllun Ailddechrau

Roedd Laura* wastad wedi breuddwydio am ddefnyddio ei gradd Darlunio a dod yn Artist Tatŵio proffesiynol, ond roedd hi wedi wynebu sawl rhwystr mewn bywyd, fel cyfrifoldebau gofalu, sydd wedi’i dal hi’n ôl. Yn ffodus, gyda help ei Hanogwr Gwaith People Plus mae Laura bellach ar y trywydd iawn i wireddu ei breuddwyd. 

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailddechrau yn darparu cymorth wedi’i deilwra i helpu cyfranogwr i oresgyn cyfnod o gynnwrf emosiynol a cholli swydd

Ar ôl 17 mlynedd mewn swydd, cafodd Chris ei lorio pan gafodd ei ddiswyddo yn 2020, a hynny o ganlyniad i’r pandemig. Yn ystod y flwyddyn ddilynol, roedd y profiad o gael ei wrthod am un swydd ar ôl y llall yn cael effaith ddifrifol ar ei hyder.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Gofalwr Cymraeg yn cael ei gefnogi’n ôl i’r gwaith ar ôl dwy flynedd o fod yn ddi-waith

Roedd ceisio chwilio am waith gyda chyfrifoldebau gofalu a symud tŷ yn her enfawr i Tracey. Ond gyda chymorth y Cynllun Ailddechrau, mae hi wedi dechrau swydd newydd ym maes gofal ar ôl dwy flynedd yn ddi-waith. 

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

“Rwy’n teimlo fel aelod gwerthfawr o dîm unwaith eto.” - Gweithiwr ffatri digalon yn cael help i fynd yn ôl i weithio

Ar ôl cael gwaith bron yn syth ar ôl iddo gael ei gyfeirio at y Cynllun Ailddechrau, mae Justin yn esbonio, “Roeddwn i wedi treulio ychydig o flynyddoedd heb waith, a doeddwn i ddim yn cael lwc yn cael cyfweliad am swydd hyd yn oed. Roeddwn yn digalonni, yn enwedig gan fod y cyfryngau’n adrodd bod mwy o gyfleoedd gwaith nag erioed.