Skills Support for the Workforce

Fisher Solicitors – Chloe

Chloe worked as a Marketing Officer at Fisher Solicitors and is responsible for all marketing activities. With a previous qualification in Marketing, Chloe’s goal was to grow and become a more rounded employee with an understanding of management and leadership qualities.

How SSW Supported Chloe

To meet her goal, Chloe completed the Team Leading NVQ Level 2 Diploma, which was delivered by Siamo Training, one of the expert training providers chosen to carry out the Skills Support for the Workforce (SSW) programme. As SSW is co-financed by the European Social Fund and the Education and Skills Funding Agency, Chloe was able to access the training at no cost to herself or her employer.

As part of her training, Chloe wanted to understand how to manage herself and staff to ensure higher productivity and develop relationships with other departments to positively affect output. An aim of the course was to increase confidence in the style of managing and awareness in how others work.

Since completing the qualification, Chloe has been promoted to Marketing Manager with the course having directly impacted the achievement. It has also enabled Chloe to think about different aspects of the wider business and gain a greater understanding of different leadership styles to adapt accordingly. Chloe has more confidence as she better understands her role and the business, which provides her with a platform to continue progressing.

Chloe has ambitions to progress and complete further Leadership and Management training. She is currently discussing undertaking Level 5 and Level 7 Senior Management apprenticeships with her employer.

12th Nov 2021 Cynllun Ailddechrau

O fod yn ddi-waith i gael swydd amser llawn mewn dim ond pythefnos

Ar ôl cael ei orfodi i gymryd seibiant gyrfa oherwydd problemau iechyd, roedd Rhys, bachgen o Gaerdydd, yn awyddus i ailafael ynddi eto. Ond wedyn daeth y pandemig a oedd yn golygu llai o gyfleoedd felly ni chafodd Rhys ddim lwc yn dod o hyd i swydd. Ar ôl cwpl o flynyddoedd anodd, dyma’r peth olaf yr oedd arno ei angen.

10th Nov 2021 Restart Scheme

A fresh job following a full cycle of support

Alyssa* was made redundant as a result of the pandemic and was struggling to find a new job. She was then dealt a further blow when she injured herself in a fall, which shrunk the jobs she could apply for. The Restart Scheme couldn’t have come at a better time for Alyssa.

10th Nov 2021 Restart Scheme

From homeless to employed

Read how the Restart Scheme helped Christopher to break the cycle and turn his life around.

8th Nov 2021 Cynllun Ailddechrau

Rhywun sydd wedi goroesi caethwasiaeth fodern yn teimlo’n gyfforddus yn ei rôl newydd

Ers cyrraedd y DU o Bacistan 15 mlynedd yn ôl, roedd Ali wedi cael ei orfodi i ildio ei gyflog fel labrwr achlysurol, a gan nad oedd yn gallu siarad Saesneg, ni chafodd yr amodau roedd yn eu hwynebu y sylw roedden nhw’n eu haeddu. Ar ôl cymryd rhan mewn cwrs Ymwybyddiaeth o Gaethwasiaeth Fodern gan Serco, roedd gan Hyfforddwr Sgiliau Ali yn Business 2 Business y sgiliau i ddarparu’r cymorth arbenigol roedd arno ei angen i ddod o hyd i waith ystyrlon, cynaliadwy a diogel.