Skills Support for the Workforce

Fisher Solicitors – Chloe

Chloe worked as a Marketing Officer at Fisher Solicitors and is responsible for all marketing activities. With a previous qualification in Marketing, Chloe’s goal was to grow and become a more rounded employee with an understanding of management and leadership qualities.

How SSW Supported Chloe

To meet her goal, Chloe completed the Team Leading NVQ Level 2 Diploma, which was delivered by Siamo Training, one of the expert training providers chosen to carry out the Skills Support for the Workforce (SSW) programme. As SSW is co-financed by the European Social Fund and the Education and Skills Funding Agency, Chloe was able to access the training at no cost to herself or her employer.

As part of her training, Chloe wanted to understand how to manage herself and staff to ensure higher productivity and develop relationships with other departments to positively affect output. An aim of the course was to increase confidence in the style of managing and awareness in how others work.

Since completing the qualification, Chloe has been promoted to Marketing Manager with the course having directly impacted the achievement. It has also enabled Chloe to think about different aspects of the wider business and gain a greater understanding of different leadership styles to adapt accordingly. Chloe has more confidence as she better understands her role and the business, which provides her with a platform to continue progressing.

Chloe has ambitions to progress and complete further Leadership and Management training. She is currently discussing undertaking Level 5 and Level 7 Senior Management apprenticeships with her employer.

23rd Feb 2022 Restart Scheme

Colwyn Bay’s new body-piercer “happy and enthusiastic” after securing her dream job

Having been out of work for some time, Hayley* wasn’t confident she would find her dream job as a body piercer. But having turned to the Restart Scheme, she had the help she needed to secure a trainee role in the industry within two months.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

O fod yn ddi-waith i sicrhau swydd fel rheolwr rhanbarth

Ers symud i Gymru o Wlad Pwyl, roedd gallu Filip* i siarad Saesneg yn rhwystr a oedd yn ei gwneud yn anodd iddo gael swydd.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

“Rwyf wrth fy modd gyda’r canlyniad” – Dyn o Lanelli’n cael swydd gyda Tesco

Pan gafodd Brian* ei atgyfeirio at y Cynllun Ailgychwyn dywedodd fod ei ddisgwyliadau’n “isel” a’i fod yn poeni y byddai’r holl beth yn “wastraff amser”. Ond gan ei fod eisiau newid gyrfa a mynd i’r byd manwerthu i gynnal ei deulu, sylweddolodd Brian y byddai angen help arno am nad oedd ganddo ddim profiad blaenorol yn y sector.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cwmni logisteg mawr o Fôn Wincanton PLC yn croesawu pedwar cyflogai newydd drwy’r Cynllun Ailgychwyn

Mae Wincanton PLC yn un o brif bartneriaid cadwyn gyflenwi busnesau Prydain, gan gynnig datrysiadau i’r gadwyn gyflenwi mewn ystod eang o sectorau. Gyda gweithlu o bron i 20,000 mewn 200 o safleoedd, mae ymgyrchoedd recriwtio’n gyffredin a dyma lle mae’r Cynllun Ailgychwyn wedi gallu helpu.