Skills Support for the Workforce

Fisher Solicitors – Chloe

Chloe worked as a Marketing Officer at Fisher Solicitors and is responsible for all marketing activities. With a previous qualification in Marketing, Chloe’s goal was to grow and become a more rounded employee with an understanding of management and leadership qualities.

How SSW Supported Chloe

To meet her goal, Chloe completed the Team Leading NVQ Level 2 Diploma, which was delivered by Siamo Training, one of the expert training providers chosen to carry out the Skills Support for the Workforce (SSW) programme. As SSW is co-financed by the European Social Fund and the Education and Skills Funding Agency, Chloe was able to access the training at no cost to herself or her employer.

As part of her training, Chloe wanted to understand how to manage herself and staff to ensure higher productivity and develop relationships with other departments to positively affect output. An aim of the course was to increase confidence in the style of managing and awareness in how others work.

Since completing the qualification, Chloe has been promoted to Marketing Manager with the course having directly impacted the achievement. It has also enabled Chloe to think about different aspects of the wider business and gain a greater understanding of different leadership styles to adapt accordingly. Chloe has more confidence as she better understands her role and the business, which provides her with a platform to continue progressing.

Chloe has ambitions to progress and complete further Leadership and Management training. She is currently discussing undertaking Level 5 and Level 7 Senior Management apprenticeships with her employer.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Prif Gogydd o’r Drenewydd yn goresgyn rhwystrau i waith

Drwy fyw mewn llety dros dro mewn ardal goediog anghysbell yng nghanolbarth Cymru, heb lawer o fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus, Wifi prin a dim signal ffôn, roedd John* yn wynebu sawl rhwystr i waith.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

“Rhoddodd y Cynllun Ailgychwyn yr hyder i fi wneud cais am swyddi roeddwn i'n meddwl nad oedd gen i'r profiad ar eu cyfer."

Er gwaethaf deng mlynedd o brofiad mewn Manwerthu, a nifer o sgiliau trosglwyddadwy, roedd Charlie* yn tan-werthu ei hun drwy wneud cais am swyddi lefel mynediad yn unig.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailgychwyn yn helpu gofalwr o Gymru i ddechrau gyrfa newydd

Pan ymunodd Richard* â’r Cynllun Ailgychwyn am y tro cyntaf, dywedodd ei Hyfforddwr Swyddi yn ELITE Supported Employment, ei fod yn teimlo’n llethol ac yn ansicr o'i nodau gwaith ar ôl blynyddoedd fel prif ofalwr aelod o'r teulu. At hynny, dim ond yn ystod oriau'r dydd roedd trafnidiaeth gyhoeddus yn weithredol yn ei ardal leol, a oedd yn lleihau ei opsiynau gwaith.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

“Bydd hi’n Nadolig da eleni” i weithiwr warws o Gaerdydd

Er gwaethaf profiad o weithio mewn warysau ac adeiladu, mae Owen* wedi bod yn ddi-waith ers dros ddwy flynedd ar ôl ei chael hi'n anodd dod o hyd i waith o fewn pellter cymudo ar drafnidiaeth gyhoeddus. Wrth i'r misoedd fynd yn eu blaenau, teimlai Owen mai'r unig swydd fforddiadwy iddo ddechrau fyddai o fewn pellter cerdded wrth i'w arian ar gyfer cymudo ar drafnidiaeth gyhoeddus ddechrau crebachu.