Cynllun Ailddechrau

Gair am y Cynllun Ailddechrau

EN

Ochr yn ochr â’n partneriaid rydyn ni’n falch dros ben fod yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi ein dewis ni i gyflwyno’r rhaglen cyflogadwyedd Cynllun Ailddechrau mewn 2 Ardal Pecyn Contract (CPA):

CPA 1a – Gorllewin Canoldir Lloegr (yr Ardal Ddu, Coventry, Birmingham Fwyaf a Solihull, y Gororau a Swydd Gaerwrangon)

CPA 6 - Cymru