Cynllun Ailddechrau

EN

Newyddion Diweddaraf

11th Oct 2021 Cynllun Ailddechrau

Sesiynau Gwybodaeth am y Sector yng Nghymru

Dros yr wythnosau nesaf, bydd ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yn cynnal sesiynau gwybodaeth ar-lein sy’n sector benodol er mwyn rhannu gwybodaeth ac i baratoi Cyfranogwyr y Cynllun Ailddechrau yng Nghymru ar gyfer gwaith.  

30th Sep 2021 Cynllun Ailddechrau

Mae tîm Partneriaeth Cymru Serco yn meithrin perthnasoedd newydd rhwng Canolfannau Byd Gwaith ac arbenigwyr cyflogadwyedd lleol

Mae ein tîm Partneriaeth yng Nghymru wedi bod yn brysur yn meithrin perthnasoedd rhwng Canolfannau Byd Gwaith ac arbenigwyr cyflogadwyedd lleol yng Nghymru. Mae Daryll Jones, Cydlynydd Partneriaeth, yn rhannu’r hyn y mae’r tîm wedi bod yn ei wneud.

10th Sep 2021 Cynllun Ailddechrau

Dyn o Barri yn gwneud cais am y swydd gyntaf mewn bron i flwyddyn ar ôl cael cefnogaeth y Cynllun Ailddechrau

Roedd Robert yn awyddus i weithio gyda’i ddwylo, ac roedd wedi bod yn aros yn amyneddgar i weithio ochr yn ochr â’i dad ar gontract adeiladu mawr, ond ni ddigwyddodd hynny. Ar ôl bod yn ddi-waith am 10 mis, cafodd Robert ei gyfeirio’n uniongyrchol gan ei Anogwr Gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith i’r Cynllun Ailddechrau. 

10th Sep 2021 Cynllun Ailddechrau

Dathlu ein cynnig swydd cyntaf

Mae ein Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Nghymru wedi sicrhau eu cynnig swydd cyntaf fel rhan o’r Cynllun Ailddechrau gydag un o’n partneriaid cyfrifon a reolir, Rubicon.