Cynllun Ailddechrau

Helpu cyflogwyr drwy gur pen recriwtio

EN

Rydym yn lleihau’r heriau recriwtio drwy arwain ymgeiswyr cryf drwy’r drws.

Mae’n anodd dod o hyd i ymgeiswyr cryf a gweithgar fydd yn annog tyfiant a chynaliadwyedd i’r dyfodol. Dyna pam ein bod yn dibynnu ar ein profiad o ddatrys heriau ar gyfer ystod o gyflogwyr fel bo’r ymgeiswyr gorau yn cael eu harwain drwy’r drws bob amser. O lawr y siop i rai â sgiliau proffesiynol, ein dyletswydd ni yw gwneud yn si┼Ár fod pobl yn barod ar gyfer y gwaith.

Gadewch i ni arbed amser ac adnoddau i chi pan fyddwch yn llenwi swyddi gwag fel bo’ch gweithlu yn parhau i fod yn gystadleuol, ac fel y gallwch chithau ganolbwyntio ar dyfiant ac elw.

Mae’n gwasanaeth wedi ei deilwra ar gyfer eich busnes. Boed yn gyflogwr mawr neu fach, gallwn ni eich helpu.

Cysylltwch â ni Llwyddiannau

Manteisiwch ar ein gwasanaeth sydd wedi ei ariannu

Gwasanaeth unigryw wedi ei deilwra ar gyfer eich anghenion

  • Byddwn yn dod i adnabod eich busnes fel y gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag ymgeiswyr yr ydym ni wedi eu meithrin er mwyn darparu’r bartneriaeth fwyaf addas, fel eu bod yn ychwanegu gwerth o’r diwrnod cyntaf.
  • Bydd gennych fynediad i ystod ehangach o ymgeiswyr â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch gydag un pwynt cyswllt drwy’n partneriaid yng Nghymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr.
  • Mae’r Cynllun Ailddechrau wedi ei ariannu sydd yn golygu ei fod am ddim i chi, ac nid oes unrhyw rwymedigaethau ynghlwm ag ef.

Yr ymgeiswyr gorau ar gyfer eich busnes

  • Ni sy’n gwneud y gwaith caled o osod disgwyliadau a chael ymgeiswyr yn barod ar gyfer y swydd, sydd yn golygu fod y gweithlu yn hapusach ac mae trosiant staff yn lleihau.
  • Mae’n sesiynau ‘Cwrdd â’r Cyflogwr’ a’n Sesiynau Blasu yn paratoi’r rhai sydd yn chwilio am waith ar gyfer sectorau allweddol.
  • Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i sicrhau fod gan yr ymgeiswyr y sgiliau perthnasol yr ydych yn gofyn amdanynt cyn eu hasesu a’u rhoi drwy’r broses recriwtio.

Llai o staff yn gadael a llai o drosiant staff

  • Nid yw’n cefnogaeth yn dod i ben pan fydd yr ymgeisydd yn dechrau!
  • Rydym yn cynnig cefnogaeth bellach i sicrhau fod gan eich busnes y sgiliau o ran gweithwyr sydd eu hangen i ffynnu a sicrhau fod y gweithlu yn awyddus ac yn hapus.
  • Gallwn weithio gyda phartneriaid a gwasanaethau eraill dan arweiniad Serco, megis Cefnogaeth Sgiliau ar gyfer y Gweithlu a Chyflymu Cymru i Fusnesau er mwyn darparu hyfforddiant ar gyfer staff presennol hefyd.