Cynllun Ailddechrau

Gadewch i ni herio diweithdra gyda’n gilydd

EN

Mae ein rhanddeiliaid yn chwarae rhan allweddol yn y broses o helpu Cyfranogwyr i ddychwelyd i’r byd gwaith.

Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau amlap lleol yng Nghymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr er mwyn helpu’n cyfranogwyr i fod yn barod ac ar gael i weithio yn y byd heddiw. Boed yn gyngor ar ddyledion, mynediad am ddim i’r we neu hyfforddiant wedi ei ariannu, mae’r gefnogaeth ychwanegol yma mor bwysig i helpu Cyfranogwyr i chwalu’r rhwystrau fel y gallant ddychwelyd i’r gwaith.

Bydd cefnogi cymaint o bobl â phosib i gael mynediad i’r byd gwaith yn cryfhau’r economi ac yn helpu cymunedau lleol i ffynnu. Felly os ydych chi yn cynrychioli sefydliad yn y sector cyhoeddus neu breifat yng Nghymru neu Orllewin Canolbarth Lloegr, siaradwch â ni am sut y gellir integreiddio’r gwasanaethau rydych chi’n eu cynnig i’r Cynllun Ailddechrau.

Cysylltwch â ni Llwyddiannau

Sut allwn ni weithio gyda’n gilydd

Dewch yn rhan o’r sgwrs

Mae ein cyfarfodydd ymgysylltu lleol, a gaiff eu cynnal yn fisol, yn darparu fforwm i sefydliadau ddod at ei gilydd i rannu gweithgareddau blaenoriaeth lleol ac integreiddio gwasanaethau. Mae’r cyfarfodydd yn cefnogi’r egwyddor o weithredu’n lleol a gwella partneriaethau er mwyn sicrhau gwasanaeth gwell a chyflawn ar gyfer ein cyfranogion.

Cyflwynwch eich gwasanaeth i’n Cadwyn Gyflenwi

O dan arweiniad ystod o sefydliadau, mae ein digwyddiadau ‘Cwrdd â’r Cyflenwr’ yn gyfle gwych i chi godi ymwybyddiaeth o’ch gwasanaethau ar draws ein Cadwyn Gyflenwi. Mae’r sesiynau yn rhoi sylw i ystod o heriau a allai’r cyfranogwyr eu hwynebu ac yn rhoi cyfle i’r Gadwyn Gyflenwi ddarganfod pa gymorth ychwanegol sydd ar gael yn y gymuned leol. Mae’n lle gwych i chi ryngweithio a darganfod atebion ar y cyd, fel y gallwn gefnogi pobl i ddychwelyd i waith.

Rydym bob amser yn awyddus i ymestyn ein rhwydwaith o sefydliadau, bach a mawr, felly cysylltwch â’r tîm a gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i herio diweithdra.