Cynllun Ailddechrau

Sesiynau Gwybodaeth am y Sector yng Nghymru

11th Oct 2021 Cynllun Ailddechrau

EN

Dros yr wythnosau nesaf, bydd ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yn cynnal sesiynau gwybodaeth ar-lein sy’n sector benodol er mwyn rhannu gwybodaeth ac i baratoi Cyfranogwyr y Cynllun Ailddechrau yng Nghymru ar gyfer gwaith.  

Canolbwyntio ar y sector adwerthu, a bydd y sesiynau sydd ar y gweill yn ymdrin â warysau, lletygarwch, gofal a glanhau. Bydd y sesiynau hyn yn helpu Cyfranogwyr i baratoi ar gyfer gwaith yn y sectorau allweddol sy’n recriwtio ar hyn o bryd.

Cofiwch mai sesiynau i Gyfranogwyr y Cynllun Ailddechrau yng Nghymru yn unig yw’r rhain. Anogir ein Cadwyn Gyflenwi i rannu manylion y sesiynau â’u Cyfranogwyr; gweler y calendr digwyddiadau yn y Pecyn Cymorth i archebu lle.

Back to all news