Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

30th Aug 2022 Restart Scheme

Restart Scheme helps bereaved man find new purpose in life as a taxi driver

Kidderminster | Steven* had moved to a different area to be with the love of his life, who he used to date at school. They spent a wonderful 18 months together until she passed away suddenly. They had been living in rented accommodation and, as well as having to deal with the grief of losing his partner, he also had to move out of their shared home. Read more here.

18th Aug 2022 Restart Scheme

Success for National Retailer as the Restart Scheme helps fill 7 positions

West Bromwich | Leading Labels are a multi-branded clothing retailer with numerous stores throughout the UK and Ireland. The Restart Scheme has been working with Leading Labels since May 2022 after Sue Gaskell, Employment Engagement Coordinator for the Restart Scheme, spoke to Warren Ponter, Retail Operations Controller for Leading Labels. Read more here.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailddechrau yn helpu dyn digartref i gael gwaith cynaliadwy a lle i fyw

Cyn y pandemig, roedd Aaron* wedi gweithio fel Paciwr mewn Warws. Pan gafodd cyfyngiadau COVID-19 eu gwneud yn ofyniad cyfreithiol, roedd yn ddi-waith.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailgychwyn yn rhoi hwb i hyder ceisiwr gwaith i sicrhau swydd gweithio gartref ym maes Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Aeth Daniel* yn ddi-waith oherwydd pandemig COVID-19, ac roedd rhaid iddo symud yn ôl i Ogledd Cymru i fyw gyda’i rieni. Roedd Daniel yn ddihyder ar ôl bod allan o waith am ddwy flynedd ac nid oedd yn glir ynghylch pa fath o waith yr oedd eisiau ei wneud – roedd wedi gweithio ym maes TG a Gwasanaethau i Gwsmeriaid o’r blaen. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more