Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailddechrau yn darparu cymorth wedi’i deilwra i helpu cyfranogwr i oresgyn cyfnod o gynnwrf emosiynol a cholli swydd

Ar ôl 17 mlynedd mewn swydd, cafodd Chris ei lorio pan gafodd ei ddiswyddo yn 2020, a hynny o ganlyniad i’r pandemig. Yn ystod y flwyddyn ddilynol, roedd y profiad o gael ei wrthod am un swydd ar ôl y llall yn cael effaith ddifrifol ar ei hyder.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Gofalwr Cymraeg yn cael ei gefnogi’n ôl i’r gwaith ar ôl dwy flynedd o fod yn ddi-waith

Roedd ceisio chwilio am waith gyda chyfrifoldebau gofalu a symud tŷ yn her enfawr i Tracey. Ond gyda chymorth y Cynllun Ailddechrau, mae hi wedi dechrau swydd newydd ym maes gofal ar ôl dwy flynedd yn ddi-waith. 

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

“Rwy’n teimlo fel aelod gwerthfawr o dîm unwaith eto.” - Gweithiwr ffatri digalon yn cael help i fynd yn ôl i weithio

Ar ôl cael gwaith bron yn syth ar ôl iddo gael ei gyfeirio at y Cynllun Ailddechrau, mae Justin yn esbonio, “Roeddwn i wedi treulio ychydig o flynyddoedd heb waith, a doeddwn i ddim yn cael lwc yn cael cyfweliad am swydd hyd yn oed. Roeddwn yn digalonni, yn enwedig gan fod y cyfryngau’n adrodd bod mwy o gyfleoedd gwaith nag erioed.

16th Aug 2022 Restart Scheme

Restart Scheme helps man get back on his feet after drug and aggression issues finds him homeless

Kidderminster | Justin* found himself homeless after being asked to leave his family home. He had issues with drug addiction and had never worked. Justin’s mum wanted to help him, but realised it was out of her control, so she went with him to the local Job Centre Plus to see if they could help. Read the full story here.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more