Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

Glanhawr Simnai yn ysgubo’r llwch oddi ar ei gymhwyster

Ar ôl iddo gael ei ddiswyddo, cymerodd Mark* ei amser i edrych ar ei opsiynau cyn ailymuno â’r gweithlu. Ei nod tymor hir oedd defnyddio’r cymhwyster Glanhau Simnai a gafodd cyn i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno yn ystod y pandemig, ond roedd yn barod i ystyried gwaith arall hefyd.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

Dyn digartref yn cael ei helpu’n ôl i waith diolch i’r Cynllun Ailgychwyn

Cafodd Kyle ei atgyfeirio at y Cynllun Ailgychwyn ar ôl cael anhawster dod o hyd i waith am dros flwyddyn. Yn ystod y cyfnod hwn, collodd Kyle ei gartref ac roedd wedi bod yn byw mewn pabell. Roedd byw mewn pabell yn ystod y gaeaf yn anodd iawn i Kyle, yn enwedig ac yntau’n chwilio am waith.

7th Feb 2022 Skills Support for the Workforce

What's it like completing an apprenticeship while in full-time employment?

For National Apprenticeship Week 2022, Alix shares her experience of undertaking a Level 5 Operational Departmental Manager apprenticeship while working as a Data Team Leader across multiple contracts.

7th Feb 2022 Restart Scheme

Chimney Sweep brushes off the cobwebs from his qualification

Neath Port Talbot | Following a redundancy, Mark* took time to explore his options before re-entering the workforce. His long-term goal was to make use of the Chimney Sweeping qualification he’d earnt before. Find out how the Restart Scheme helped Mark.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more