Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

27th Apr 2022 Restart Scheme

Midlands-based company offers staff development opportunities to create long-term efficiencies and protect retention rates

An Electrical Contractor has been able to recruit new staff and upskill its existing workforce at no cost by making use of two funded employability programmes. Roger and Marlena, a dynamic husband and wife duo, had been looking for a new Administrative Assistant to join the family-run Lightworks team for months, with no success despite advertising. Through Serco's joint-working, Marlena is growing her business sustainably and at little cost to create meaningful career pathways for her staff and protect retention rates.  

26th Apr 2022 Cynllun Ailddechrau

Gwella mynediad at y Cynllun Ailddechrau i geiswyr gwaith sydd ag anghenion cymhleth

Mae taith pob ceisiwr gwaith i fyd gwaith yn wahanol, a dyna pam ein bod yn parhau i wella’r darpariaethau a ddarparwn ar gyfer amrywiaeth o bobl. Ac mae hyn yn arbennig o wir am bobl ag anableddau a chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol sylweddol.

26th Apr 2022 Cynllun Ailddechrau

Sandra’n symud ymlaen o fod yn ddi-waith tuag at fod yn berchen ar fusnes bach

Mae gan y pobydd talentog, Sandra*, freuddwyd i agor caffi yn Ne Cymru. Ond heb gymwysterau ffurfiol, a bod yn ddi-waith gyda theulu i’w gefnogi, roedd hi’n credu nad oedd yn ddim mwy na breuddwyd ffôl. Mae Gillian, Hyfforddwr Gwaith Sandra o Remploy, yn benderfynol o’i helpu i wireddu ei breuddwyd. I gyflawni hyn, mae Sandra angen cymwysterau ffurfiol i gefnogi ei CV.

25th Apr 2022 Restart Scheme

Welsh Carer supported back to work after two years unemployed

Juggling job hunting with caring responsibilities and a house move was a huge challenge for Tracey. But with help from the Restart Scheme, she has started a new job in care after two years unemployed. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more