Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Prif Gogydd o’r Drenewydd yn goresgyn rhwystrau i waith

Drwy fyw mewn llety dros dro mewn ardal goediog anghysbell yng nghanolbarth Cymru, heb lawer o fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus, Wifi prin a dim signal ffôn, roedd John* yn wynebu sawl rhwystr i waith.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

“Rhoddodd y Cynllun Ailgychwyn yr hyder i fi wneud cais am swyddi roeddwn i'n meddwl nad oedd gen i'r profiad ar eu cyfer."

Er gwaethaf deng mlynedd o brofiad mewn Manwerthu, a nifer o sgiliau trosglwyddadwy, roedd Charlie* yn tan-werthu ei hun drwy wneud cais am swyddi lefel mynediad yn unig.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailgychwyn yn helpu gofalwr o Gymru i ddechrau gyrfa newydd

Pan ymunodd Richard* â’r Cynllun Ailgychwyn am y tro cyntaf, dywedodd ei Hyfforddwr Swyddi yn ELITE Supported Employment, ei fod yn teimlo’n llethol ac yn ansicr o'i nodau gwaith ar ôl blynyddoedd fel prif ofalwr aelod o'r teulu. At hynny, dim ond yn ystod oriau'r dydd roedd trafnidiaeth gyhoeddus yn weithredol yn ei ardal leol, a oedd yn lleihau ei opsiynau gwaith.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

“Bydd hi’n Nadolig da eleni” i weithiwr warws o Gaerdydd

Er gwaethaf profiad o weithio mewn warysau ac adeiladu, mae Owen* wedi bod yn ddi-waith ers dros ddwy flynedd ar ôl ei chael hi'n anodd dod o hyd i waith o fewn pellter cymudo ar drafnidiaeth gyhoeddus. Wrth i'r misoedd fynd yn eu blaenau, teimlai Owen mai'r unig swydd fforddiadwy iddo ddechrau fyddai o fewn pellter cerdded wrth i'w arian ar gyfer cymudo ar drafnidiaeth gyhoeddus ddechrau crebachu.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more