Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

10th Sep 2021 Restart Scheme

Barry man applies for first job in almost a year following Restart Scheme support

Bridgend | Wanting to work with his hands, Robert had been patiently waiting to work alongside his father on a large building contract which did not materialise. After 10 months unemployed, Robert accepted a direct referral from his Jobcentre Plus Work Coach onto the Restart Scheme.  

10th Sep 2021 Cynllun Ailddechrau

Dyn o Barri yn gwneud cais am y swydd gyntaf mewn bron i flwyddyn ar ôl cael cefnogaeth y Cynllun Ailddechrau

Roedd Robert yn awyddus i weithio gyda’i ddwylo, ac roedd wedi bod yn aros yn amyneddgar i weithio ochr yn ochr â’i dad ar gontract adeiladu mawr, ond ni ddigwyddodd hynny. Ar ôl bod yn ddi-waith am 10 mis, cafodd Robert ei gyfeirio’n uniongyrchol gan ei Anogwr Gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith i’r Cynllun Ailddechrau. 

10th Sep 2021 Cynllun Ailddechrau

Dathlu ein cynnig swydd cyntaf

Mae ein Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Nghymru wedi sicrhau eu cynnig swydd cyntaf fel rhan o’r Cynllun Ailddechrau gydag un o’n partneriaid cyfrifon a reolir, Rubicon. 

10th Sep 2021 Restart Scheme

Celebrating our first job offer

Our Employer Engagement Team in Wales has secured their first Restart Scheme job offer from one of our managed account partners, Rubicon.  

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more