Serco Employment, Skills & Training Services

News listing

10th Nov 2021 Restart Scheme

A fresh job following a full cycle of support

Alyssa* was made redundant as a result of the pandemic and was struggling to find a new job. She was then dealt a further blow when she injured herself in a fall, which shrunk the jobs she could apply for. The Restart Scheme couldn’t have come at a better time for Alyssa.

10th Nov 2021 Restart Scheme

From homeless to employed

Read how the Restart Scheme helped Christopher to break the cycle and turn his life around.

8th Nov 2021 Cynllun Ailddechrau

Rhywun sydd wedi goroesi caethwasiaeth fodern yn teimlo’n gyfforddus yn ei rôl newydd

Ers cyrraedd y DU o Bacistan 15 mlynedd yn ôl, roedd Ali wedi cael ei orfodi i ildio ei gyflog fel labrwr achlysurol, a gan nad oedd yn gallu siarad Saesneg, ni chafodd yr amodau roedd yn eu hwynebu y sylw roedden nhw’n eu haeddu. Ar ôl cymryd rhan mewn cwrs Ymwybyddiaeth o Gaethwasiaeth Fodern gan Serco, roedd gan Hyfforddwr Sgiliau Ali yn Business 2 Business y sgiliau i ddarparu’r cymorth arbenigol roedd arno ei angen i ddod o hyd i waith ystyrlon, cynaliadwy a diogel.

8th Nov 2021 Restart Scheme

Unemployed to a full-time role in just two weeks!

Cardiff | After being forced to take a carer break to battle health issues, Rhys was eager to get back to work. But the pandemic struck and he was getting nowhere with his job search. Read how the Restart Scheme helped Rhys to get back on his feet in just two weeks! 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more