Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Rôl “Gweithio gartref” yn cynnig hyblygrwydd i fam sengl

Cyn wynebu’r heriau o fod yn fam sengl yn 2020, roedd Charlotte* wedi gweithio mewn rôl manwerthu amser llawn ym maes gwasanaeth i gwsmeriaid. Oherwydd bod ei chyfrifoldebau wedi newid pan ddechreuodd ei phlant drefn ysgol newydd, nid oedd Charlotte bellach yn gallu ymrwymo i waith amser llawn a phenderfynodd adael ei swydd.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Canolfan Byd Gwaith y Rhyl yn canmol y Cynllun Ailddechrau am greu ‘gwasanaeth cydgysylltiedig’

Mae Ethan Ray, Arweinydd Safle Canolfan Byd Gwaith y Rhyl, wedi canmol un o bartneriaid cyflenwi Serco, Remploy, am eu hymrwymiad parhaus i gryfhau’r berthynas waith rhyngddynt a swyddfa’r Canolfan Byd Gwaith.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Cynllun Ailddechrau yn helpu dyn o Lanelli i ddilyn ei wir angerdd a sicrhau swydd ddelfrydol

Ymunodd Dan* â’r Cynllun Ailddechrau yn gynnar ym mis Tachwedd 2021. Er bod ganddo lwyddiant academaidd nodedig, nid oedd gyrfa ym maes o’i ddewis wedi rhoi unrhyw foddhad iddo.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Darlunydd o Gwmbrân yn awr yn gweithio tuag at ei gyrfa ddelfrydol o fod yn Artist Tatŵio gyda chymorth ei Hanogwr Gwaith Cynllun Ailddechrau

Roedd Laura* wastad wedi breuddwydio am ddefnyddio ei gradd Darlunio a dod yn Artist Tatŵio proffesiynol, ond roedd hi wedi wynebu sawl rhwystr mewn bywyd, fel cyfrifoldebau gofalu, sydd wedi’i dal hi’n ôl. Yn ffodus, gyda help ei Hanogwr Gwaith People Plus mae Laura bellach ar y trywydd iawn i wireddu ei breuddwyd. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more