Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

15th Mar 2022 Restart Scheme

Back to work after 17 years and a promotion on the horizon

Caring duties meant Amber* had been out of the workforce for 17 years and felt unconfident, left behind and unsure of where to start on her job search. 

15th Mar 2022 Cynllun Ailddechrau

Mae tyllwr corff newydd ym Mae Colwyn yn “hapus ac yn frwdfrydig” ar ôl sicrhau ei swydd ddelfrydol

Ar ôl bod allan o waith am beth amser, doedd Hayley* ddim yn hyderus y byddai’n dod o hyd i’w swydd ddelfrydol fel tyllwr corff. Ond ar ôl troi at y Cynllun Ailddechrau, cafodd y cymorth roedd ei angen arni i sicrhau rôl fel tyllwr corff dan hyfforddiant yn y diwydiant o fewn dau fis.

15th Mar 2022 Cynllun Ailddechrau

Roedd Michelle yn benderfynol o sicrhau dyfodol iddi hi a’i merch

Roedd colli ei swydd mewn gwesty yn ystod y pandemig wedi rhoi straen ar gyllid Michelle ac wedi ei gorfodi hi a’i merch i symud i fyw mewn tŷ a rennir. A hithau wedi cael llond bol o'r bobl oedd yn rhannu tŷ â nhw, a oedd yn gaeth i gyffuriau ac yn eu cam-drin yn eiriol, roedd Michelle yn benderfynol o ddod o hyd i waith a sicrhau cartref sefydlog iddi hi a’i merch. Er hynny, roedd hi’n poeni y byddai'r ffaith nad oedd ganddi gymwysterau yn cyfyngu ar ei chyfleoedd a heb gynilion, ni fyddai hi’n gallu fforddio teithio i’r gwaith, hyd yn oed pe bai hi’n cael gwaith. 

8th Mar 2022 Restart Scheme

Michelle was determined to secure future for her and her daughter

Being made reductant from her hotel job during the pandemic had put a strain on Michelle's finances and forced her and her daughter to move into shared housing. Tired of the verbal abuse from housemates and their drug addiction, Michelle was determined to find work and secure a stable home for herself and her daughter.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more