Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

26th Apr 2022 Cynllun Ailddechrau

Gwella mynediad at y Cynllun Ailddechrau i geiswyr gwaith sydd ag anghenion cymhleth

Mae taith pob ceisiwr gwaith i fyd gwaith yn wahanol, a dyna pam ein bod yn parhau i wella’r darpariaethau a ddarparwn ar gyfer amrywiaeth o bobl. Ac mae hyn yn arbennig o wir am bobl ag anableddau a chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol sylweddol.

26th Apr 2022 Cynllun Ailddechrau

Sandra’n symud ymlaen o fod yn ddi-waith tuag at fod yn berchen ar fusnes bach

Mae gan y pobydd talentog, Sandra*, freuddwyd i agor caffi yn Ne Cymru. Ond heb gymwysterau ffurfiol, a bod yn ddi-waith gyda theulu i’w gefnogi, roedd hi’n credu nad oedd yn ddim mwy na breuddwyd ffôl. Mae Gillian, Hyfforddwr Gwaith Sandra o Remploy, yn benderfynol o’i helpu i wireddu ei breuddwyd. I gyflawni hyn, mae Sandra angen cymwysterau ffurfiol i gefnogi ei CV.

25th Apr 2022 Restart Scheme

Welsh Carer supported back to work after two years unemployed

Juggling job hunting with caring responsibilities and a house move was a huge challenge for Tracey. But with help from the Restart Scheme, she has started a new job in care after two years unemployed. 

25th Apr 2022 Restart Scheme

Kidderminster retail worker says “This is the year that my life is going to finally get better!” thanks to the Restart Scheme

When Maria* was referred onto the Restart Scheme, her confidence and self-esteem were at an all-time low following an abusive relationship. She had previously given up work to look after her three children but was now ready to find a job and build a future for her family. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more