Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

28th Jan 2022 Restart Scheme

Homeless man supported back into work thanks to the Restart Scheme

Conwy | Kyle was referred onto the Restart Scheme after struggling to find work for over a year. During this period, Kyle had also become homeless and had been living in a tent. Following support, Kyle has accepted a full-time role and is being supported with housing.

28th Jan 2022 Restart Scheme

Single father secures employment that works around his childcare

Following support, Sam was offered two positions and was able to accept the full-time role which best suited his work-life balance and childcare responsibilities as a single father. 

19th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Mae’r Cynllun Ailddechrau yn cefnogi ffoadur o Salvador i greu bywyd gwell i’w deulu

Arferai Victor, cyn-berchennog busnes, redeg siop goffi yn ôl yn El Salvador, ond cafodd ei orfodi i ffoi ei wlad enedigol oherwydd trais. Gan nad oedd yn gallu siarad llawer o Saesneg, roedd Victor yn ei chael yn anodd dod o hyd i waith, ac roedd yn ddi-waith am bron i ddwy flynedd. Nid oedd Victor am i’w sefyllfa ei drechu. Yn hytrach, cysylltodd â’i ganolfan waith leol i weld pa gymorth oedd ar gael.

13th Jan 2022 Skills Support for the Workforce

Solent small and medium sized businesses can benefit from £1.75million in funded training for employees

Solent small and medium sized businesses can benefit from £1.75million in funded training for employees

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more