Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

15th Mar 2022 Restart Scheme

Cody hits the jackpot in his hometown thanks to the Restart Scheme

When he was referred onto the Restart Scheme, frustration and anxiety had affected Cody’s* behaviour to such an extent he was asked by his parents to move into his Grandparents home to ‘cool off’. At this point, he recognised having a job would help him get his life on track, but with no employment background and little confidence, he was finding it difficult to see a way forward.  

15th Mar 2022 Restart Scheme

Back to work after 17 years and a promotion on the horizon

Caring duties meant Amber* had been out of the workforce for 17 years and felt unconfident, left behind and unsure of where to start on her job search. 

15th Mar 2022 Cynllun Ailddechrau

Mae tyllwr corff newydd ym Mae Colwyn yn “hapus ac yn frwdfrydig” ar ôl sicrhau ei swydd ddelfrydol

Ar ôl bod allan o waith am beth amser, doedd Hayley* ddim yn hyderus y byddai’n dod o hyd i’w swydd ddelfrydol fel tyllwr corff. Ond ar ôl troi at y Cynllun Ailddechrau, cafodd y cymorth roedd ei angen arni i sicrhau rôl fel tyllwr corff dan hyfforddiant yn y diwydiant o fewn dau fis.

15th Mar 2022 Cynllun Ailddechrau

Roedd Michelle yn benderfynol o sicrhau dyfodol iddi hi a’i merch

Roedd colli ei swydd mewn gwesty yn ystod y pandemig wedi rhoi straen ar gyllid Michelle ac wedi ei gorfodi hi a’i merch i symud i fyw mewn tŷ a rennir. A hithau wedi cael llond bol o'r bobl oedd yn rhannu tŷ â nhw, a oedd yn gaeth i gyffuriau ac yn eu cam-drin yn eiriol, roedd Michelle yn benderfynol o ddod o hyd i waith a sicrhau cartref sefydlog iddi hi a’i merch. Er hynny, roedd hi’n poeni y byddai'r ffaith nad oedd ganddi gymwysterau yn cyfyngu ar ei chyfleoedd a heb gynilion, ni fyddai hi’n gallu fforddio teithio i’r gwaith, hyd yn oed pe bai hi’n cael gwaith. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more