Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailgychwyn yn rhoi hwb i hyder ceisiwr gwaith i sicrhau swydd gweithio gartref ym maes Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Aeth Daniel* yn ddi-waith oherwydd pandemig COVID-19, ac roedd rhaid iddo symud yn ôl i Ogledd Cymru i fyw gyda’i rieni. Roedd Daniel yn ddihyder ar ôl bod allan o waith am ddwy flynedd ac nid oedd yn glir ynghylch pa fath o waith yr oedd eisiau ei wneud – roedd wedi gweithio ym maes TG a Gwasanaethau i Gwsmeriaid o’r blaen. 

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Arbenigwr TG di-waith hirdymor ar y Cynllun Ailddechrau yn goresgyn rhwystrau hyder i gael gwaith

Yn ddiweddar, llwyddodd un o bartneriaid cyflenwi Serco yn y Flint, People Plus, i helpu dyn ifanc i fynd yn ôl i weithio.  Roedd Kevin* wedi colli llawer o hyder oherwydd ei fod yn ddi-waith am gyfnod hir cyn pandemig COVID-19. Ar ôl gwneud cais am lawer o swyddi ym maes TG a Dylunio Gwefannau, gan gynnwys rolau a oedd yn is na’i set sgiliau a’i gyflog blaenorol, nid oedd Kevin yn cael unrhyw lwyddiant ac roedd yn cael ei wrthod am gyfweliadau drwy’r amser.  Roedd yn ddigalon ac yn ansicr o’i ddyfodol.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Rôl “Gweithio gartref” yn cynnig hyblygrwydd i fam sengl

Cyn wynebu’r heriau o fod yn fam sengl yn 2020, roedd Charlotte* wedi gweithio mewn rôl manwerthu amser llawn ym maes gwasanaeth i gwsmeriaid. Oherwydd bod ei chyfrifoldebau wedi newid pan ddechreuodd ei phlant drefn ysgol newydd, nid oedd Charlotte bellach yn gallu ymrwymo i waith amser llawn a phenderfynodd adael ei swydd.

17th Aug 2022 Cynllun Ailddechrau

Canolfan Byd Gwaith y Rhyl yn canmol y Cynllun Ailddechrau am greu ‘gwasanaeth cydgysylltiedig’

Mae Ethan Ray, Arweinydd Safle Canolfan Byd Gwaith y Rhyl, wedi canmol un o bartneriaid cyflenwi Serco, Remploy, am eu hymrwymiad parhaus i gryfhau’r berthynas waith rhyngddynt a swyddfa’r Canolfan Byd Gwaith.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more