Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

10th Jan 2022 Restart Scheme

Restart Scheme supports Salvadorian refugee to build a better life for his family

Ex-business owner, Victor, used to run a coffee shop back in El Salvador, but was forced to flee his home country due to violence. With limited English, Victor struggled to find work and found himself unemployed for nearly two years. Victor was committed to not letting his situation define him. Instead, he contacted his local job centre to see what support was available. 

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Prif Gogydd o’r Drenewydd yn goresgyn rhwystrau i waith

Drwy fyw mewn llety dros dro mewn ardal goediog anghysbell yng nghanolbarth Cymru, heb lawer o fynediad at drafnidiaeth gyhoeddus, Wifi prin a dim signal ffôn, roedd John* yn wynebu sawl rhwystr i waith.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

“Rhoddodd y Cynllun Ailgychwyn yr hyder i fi wneud cais am swyddi roeddwn i'n meddwl nad oedd gen i'r profiad ar eu cyfer."

Er gwaethaf deng mlynedd o brofiad mewn Manwerthu, a nifer o sgiliau trosglwyddadwy, roedd Charlie* yn tan-werthu ei hun drwy wneud cais am swyddi lefel mynediad yn unig.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailgychwyn yn helpu gofalwr o Gymru i ddechrau gyrfa newydd

Pan ymunodd Richard* â’r Cynllun Ailgychwyn am y tro cyntaf, dywedodd ei Hyfforddwr Swyddi yn ELITE Supported Employment, ei fod yn teimlo’n llethol ac yn ansicr o'i nodau gwaith ar ôl blynyddoedd fel prif ofalwr aelod o'r teulu. At hynny, dim ond yn ystod oriau'r dydd roedd trafnidiaeth gyhoeddus yn weithredol yn ei ardal leol, a oedd yn lleihau ei opsiynau gwaith.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more