Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

17th Sep 2021 Restart Scheme

“Overwhelmed” - John lands his dream job in Accounting

Unemployed since 2019, John* has secured skilled employment following an extraordinarily short support journey on the Restart Scheme.

10th Sep 2021 Restart Scheme

Barry man applies for first job in almost a year following Restart Scheme support

Bridgend | Wanting to work with his hands, Robert had been patiently waiting to work alongside his father on a large building contract which did not materialise. After 10 months unemployed, Robert accepted a direct referral from his Jobcentre Plus Work Coach onto the Restart Scheme.  

10th Sep 2021 Cynllun Ailddechrau

Dyn o Barri yn gwneud cais am y swydd gyntaf mewn bron i flwyddyn ar ôl cael cefnogaeth y Cynllun Ailddechrau

Roedd Robert yn awyddus i weithio gyda’i ddwylo, ac roedd wedi bod yn aros yn amyneddgar i weithio ochr yn ochr â’i dad ar gontract adeiladu mawr, ond ni ddigwyddodd hynny. Ar ôl bod yn ddi-waith am 10 mis, cafodd Robert ei gyfeirio’n uniongyrchol gan ei Anogwr Gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith i’r Cynllun Ailddechrau. 

10th Sep 2021 Cynllun Ailddechrau

Dathlu ein cynnig swydd cyntaf

Mae ein Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Nghymru wedi sicrhau eu cynnig swydd cyntaf fel rhan o’r Cynllun Ailddechrau gydag un o’n partneriaid cyfrifon a reolir, Rubicon. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more