Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

15th Mar 2022 Cynllun Ailddechrau

Roedd Michelle yn benderfynol o sicrhau dyfodol iddi hi a’i merch

Roedd colli ei swydd mewn gwesty yn ystod y pandemig wedi rhoi straen ar gyllid Michelle ac wedi ei gorfodi hi a’i merch i symud i fyw mewn tŷ a rennir. A hithau wedi cael llond bol o'r bobl oedd yn rhannu tŷ â nhw, a oedd yn gaeth i gyffuriau ac yn eu cam-drin yn eiriol, roedd Michelle yn benderfynol o ddod o hyd i waith a sicrhau cartref sefydlog iddi hi a’i merch. Er hynny, roedd hi’n poeni y byddai'r ffaith nad oedd ganddi gymwysterau yn cyfyngu ar ei chyfleoedd a heb gynilion, ni fyddai hi’n gallu fforddio teithio i’r gwaith, hyd yn oed pe bai hi’n cael gwaith. 

8th Mar 2022 Restart Scheme

Michelle was determined to secure future for her and her daughter

Being made reductant from her hotel job during the pandemic had put a strain on Michelle's finances and forced her and her daughter to move into shared housing. Tired of the verbal abuse from housemates and their drug addiction, Michelle was determined to find work and secure a stable home for herself and her daughter.

23rd Feb 2022 Restart Scheme

Colwyn Bay’s new body-piercer “happy and enthusiastic” after securing her dream job

Having been out of work for some time, Hayley* wasn’t confident she would find her dream job as a body piercer. But having turned to the Restart Scheme, she had the help she needed to secure a trainee role in the industry within two months.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

O fod yn ddi-waith i sicrhau swydd fel rheolwr rhanbarth

Ers symud i Gymru o Wlad Pwyl, roedd gallu Filip* i siarad Saesneg yn rhwystr a oedd yn ei gwneud yn anodd iddo gael swydd.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more