Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

23rd Feb 2022 Restart Scheme

Colwyn Bay’s new body-piercer “happy and enthusiastic” after securing her dream job

Having been out of work for some time, Hayley* wasn’t confident she would find her dream job as a body piercer. But having turned to the Restart Scheme, she had the help she needed to secure a trainee role in the industry within two months.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

O fod yn ddi-waith i sicrhau swydd fel rheolwr rhanbarth

Ers symud i Gymru o Wlad Pwyl, roedd gallu Filip* i siarad Saesneg yn rhwystr a oedd yn ei gwneud yn anodd iddo gael swydd.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

“Rwyf wrth fy modd gyda’r canlyniad” – Dyn o Lanelli’n cael swydd gyda Tesco

Pan gafodd Brian* ei atgyfeirio at y Cynllun Ailgychwyn dywedodd fod ei ddisgwyliadau’n “isel” a’i fod yn poeni y byddai’r holl beth yn “wastraff amser”. Ond gan ei fod eisiau newid gyrfa a mynd i’r byd manwerthu i gynnal ei deulu, sylweddolodd Brian y byddai angen help arno am nad oedd ganddo ddim profiad blaenorol yn y sector.

17th Feb 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cwmni logisteg mawr o Fôn Wincanton PLC yn croesawu pedwar cyflogai newydd drwy’r Cynllun Ailgychwyn

Mae Wincanton PLC yn un o brif bartneriaid cadwyn gyflenwi busnesau Prydain, gan gynnig datrysiadau i’r gadwyn gyflenwi mewn ystod eang o sectorau. Gyda gweithlu o bron i 20,000 mewn 200 o safleoedd, mae ymgyrchoedd recriwtio’n gyffredin a dyma lle mae’r Cynllun Ailgychwyn wedi gallu helpu.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more