Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

3rd Nov 2021 Restart Scheme

Keiren's employability journey is in his control

With experience of picking and packing, Keiren wasn’t entirely sure he could easily change tracks into Britain’s oldest transport industry. Luckily, his Steps To Work Job Coach, Kerry, did not share his self-doubt and Keiren is not only kickstarting his new career as a Tram Driver, but is working towards his first pay rise.

1st Nov 2021 Cynllun Ailddechrau

"Wrth edrych yn ôl, fe ddylwn i fod wedi prynu tocyn loteri"

Roedd partner cyflenwi Serco PeoplePlus yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol, a digwydd bod, roedd Courtney yn chwilio am yrfa yn yr un maes. “Wrth edrych yn ôl, fe ddylwn i fod wedi prynu tocyn loteri ar ddiwrnod y cyfweliad oherwydd doeddwn i ddim yn gallu credu fy lwc! Roeddwn i’n Gyfranogwr ac erbyn hyn rwy’n gweithio yn PeoplePlus yn helpu i roi’r Cynllun Ailddechrau ar waith. Mae’n dangos ei fod yn gweithio!”

1st Nov 2021 Cynllun Ailddechrau

Rydyn ni’n falch o gydweithio â OneBelow wrth iddo gyflwyno ei gynllun ehangu

Gyda chymorth ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr, mae’r adwerthwr eisoes wedi cynnig 15 o swyddi i Gyfranogwyr yn ei siop ddiweddaraf ac mae mwy i ddod. Rydyn ni’n gweithio ar agor dwy siop arall eleni, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio wrth i 20 o siopau gael eu hagor ledled y wlad yn 2022.

27th Oct 2021 Restart Scheme

Tony closes the deal as he starts a new role that mirrors his talent for sales

What does ‘job-ready’ mean? For us, it’s people like Tony who was empowered to show-off his talent because he received the right pre-employment training and was matched to the right job. See how Tony wowed his employer before he even began working for them. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more