Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

Y Cynllun Ailgychwyn yn helpu gofalwr o Gymru i ddechrau gyrfa newydd

Pan ymunodd Richard* â’r Cynllun Ailgychwyn am y tro cyntaf, dywedodd ei Hyfforddwr Swyddi yn ELITE Supported Employment, ei fod yn teimlo’n llethol ac yn ansicr o'i nodau gwaith ar ôl blynyddoedd fel prif ofalwr aelod o'r teulu. At hynny, dim ond yn ystod oriau'r dydd roedd trafnidiaeth gyhoeddus yn weithredol yn ei ardal leol, a oedd yn lleihau ei opsiynau gwaith.

5th Jan 2022 Cynllun Ailddechrau

“Bydd hi’n Nadolig da eleni” i weithiwr warws o Gaerdydd

Er gwaethaf profiad o weithio mewn warysau ac adeiladu, mae Owen* wedi bod yn ddi-waith ers dros ddwy flynedd ar ôl ei chael hi'n anodd dod o hyd i waith o fewn pellter cymudo ar drafnidiaeth gyhoeddus. Wrth i'r misoedd fynd yn eu blaenau, teimlai Owen mai'r unig swydd fforddiadwy iddo ddechrau fyddai o fewn pellter cerdded wrth i'w arian ar gyfer cymudo ar drafnidiaeth gyhoeddus ddechrau crebachu.

21st Dec 2021 Restart Scheme

“It will be a good Christmas this year” for Cardiff warehousing worker

Cardiff | With Restart Scheme pre-employability support and funding to cover travel expenses, Owen was able to broaden his job search area and secure work. He is now optimistic about the future: “It will be a good Christmas this year! I am really enjoying my new role and I’m hoping some of my friends will also be able to find similar work too soon.” 

16th Dec 2021 Restart Scheme

Ben, an autistic adult with Asperger Syndrome secures a role within a Hereford legal firm

Ben*, an autistic adult with Asperger Syndrome, struggled to communicate his abilities at interview stage and as a result had been unemployed for 18-months. This had knocked his confidence and meant he was applying for roles that wouldn’t challenge him. With Julia, his Job Coach's support, Ben has landed a position in a reputable legal firm in Hereford and is looking forward to progressing his career. 

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more