Serco Employment, Skills and Enterprise

News listing

23rd Nov 2021 Restart Scheme

Newtown Head Chef overcomes barriers to work

Powys | Living in temporary accommodation in a remote local wood in mid-Wales, with limited access to public transport, limited Wifi and no phone signal; John* faced multiple barriers to work. Sophie, his Remploy Job Coach, assessed John's needs and devised a personalised coaching and training plan. And as their rapport built, John opened-up about his real passion for cooking, and explained he had previously worked as a Chef and wanted to find similar work. 

22nd Nov 2021 Cynllun Ailddechrau

Sara ddechrau ei swydd newydd yn y sector lletygarwch

O feithrin meddylfryd cadarnhaol, i ragori mewn cyfweliad a phopeth yn y canol; mae’r Hyfforddwr Gwaith Theresa wedi darparu dull cyfannol o hyfforddi a mentora ar gyfer y fam sengl, Sara. Wrth ymateb i’r her, daeth Theresa o hyd i swydd a oedd yn bodloni meini prawf penodol, gan fentora Sara i ddeall ei hunan-werth, a hyd yn oed trefnu cyllid i’w helpu tan ei diwrnod cyflog cyntaf. Darllenwch y stori'n llawn. 

16th Nov 2021 Restart Scheme

Sara starts her new job in hospitality in Cardiff

Single mum Sara* was feeling isolated and struggling to find work. She was introduced to her dedicated Job Coach, Theresa from Remploy, a delivery partner of Serco’s Restart Scheme in South Wales. The two built good rapport and together, made sense of her situation, and began to unearth her inner-confidence.

12th Nov 2021 Cynllun Ailddechrau

O fod yn ddi-waith i gael swydd amser llawn mewn dim ond pythefnos

Ar ôl cael ei orfodi i gymryd seibiant gyrfa oherwydd problemau iechyd, roedd Rhys, bachgen o Gaerdydd, yn awyddus i ailafael ynddi eto. Ond wedyn daeth y pandemig a oedd yn golygu llai o gyfleoedd felly ni chafodd Rhys ddim lwc yn dod o hyd i swydd. Ar ôl cwpl o flynyddoedd anodd, dyma’r peth olaf yr oedd arno ei angen.

Our services

Find out about our services, knowledge and expertise

Read more